فرم ثبت نام

فراخوان نخستین جشنواره پاییزی فلم حقوق بشر

آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره

برابر با 10 آگست 2011 میلادی

مفتخریم تا از شما برای ارسال آثارتان برای نمایش در نخستین جشنواره پاییزی فلم حقوق بشر دعوت نماییم.

جشنواره پاییزی فلم حقوق بشر افغانستان به دنبال دریچه ای ست تا از طریق تولید و نمایش فلم های منتقدانه با موضوعات حقوق بشری بتوان جامعه بهتر و آزادتری ساخت.

این جشنواره هر فلمی با موضوع حقوق بشر/ مستند/ داستانی/کوتاه و بلند با هر نوع گرایش حقوق بشری: زن، کودک، جنگ و مبارزه، آزادی بیان، مهاجرت و بی خانمانی، هویت، نژادپرستی، تبعیض، عدالت، خشونت، قاچاق، بهره کشی، دیکتاتوری، محروم سازی، فقر، اعتیاد، سرمایه داری، نظامی گری، تجاوز و غیره را که از سال 2000 میلادی به بعد تولید شده باشد، از هر نقطه ای از جهان خوش آمد می گوید.

جهت ارسال آثارتان به جشنواره می توانید فلم های تان را به صندوق پستی:

Karteh Char Post Office, P.O. Box 4018

و یا مستقیما به دفتر باشگاه سینمایی افغانستان برسانید:

کابل، سرک سوم سیلو، رو بروی اداره ریاست مهاجرین، باشگاه سینمایی افغانستان

برای معلومات بیشتر می توانید به شکل تیلفونی یا انترنتی با ما تماس بگیرید:

+93 799 345 962
+93 777 14 6666
[email protected]

Click here to learn more about rules and regulation.

Fill in the entry form below. Click OK and you will be taken to the confirmation page which will give you your TRACKING NUMBER

Download Submission Form

OPEN CALL FOR ENTRIES


Select a Category

Long - Documentary

Short - Documentary
Duration: Min 31mins (including credits).

Feature
This category applies to films which do not fall within the conventional genres of narrative fiction or documentary Duration: Min 31 mins (including credits)

Short Film

Animation


Director Information

Title:*

First Name*:

Last Name*:

Company:

Address 1*:

Address 2:

City, State:

Zip:

Country:

Telephone 1:

Telephone 2:

Fax Number:

Email:

Confirm Email:

Website: