جدول نمایش

نخستین جشنواره پاییزی فلم حقوق بشر 9 – 15 میزان 1390

محل شنبه 9 میزان یکشنبه 10 میزان دوشنبه 11 میزان سه شنبه 12 میزان چهارشنبه 13 میزان پنجشنبه 14 میزان جمعه 15 میزان

انیستیتوت فرانسه برای افغانستان

(لیسه استقلال)

 

وقت: همه روزه 10 الى 12 قبل از ظهر

آمادگی برای :
افتتاحیه جشنواره

ساعت 10 صبح

1. سرجیو
خارج از مسابقه
مستند/ آمریکا
94 دقیقه/ 1389

ساعت 10 صبح

1. تار و زخمه
خارج از مسابقه
داستانی کوتاه/ افغانستان
35 دقیقه/ 1389
صحبت با کارگردان

2. تصور
خارج از مسابقه
داستانی کوتاه/ افغانستان
10 دقیقه/1388
صحبت با کارگردان

ساعت 10 صبح

1. هنر رزمیدن
خارج از مسابقه
مستند/ استرالیا
12 دقیقه/ 1390

2.زنان سعودی
خارج از مسسابقه
مستند/ عربستان سعودی
8دقیقه/ 1389

ساعت 10 صبح

1. اعتیاد در افغانستان
خارج از مسابقه
مستند/ افغانستان
78دقیقه/ 1388
صحبت با کارگردان

ساعت 10 صبح

1. بد مرغه
خارج از مسابقه
داستانی کوتاه/ افغانستان
34دقیقه/ 1385

2. قیزلر
خارج از مسابقه
داستانی کوتاه/ افغانستان
4 دقیقه و 48ثانیه/ 1390

3. گره
خارج از مسابقه
داستانی کوتاه/ کانادا
16دقیقه/ 1390

اختتامیه جشنواره

انیستیتوت فرانسه برای افغانستان
(لیسه استقلال)
وقت: همه روزه 13 الی 19 بعد از ظهر 

ساعت 14

افتتاحیه جشنواره
با نمایش فلم
آکاردیون
داستانی کوتاه/ ایران

کارگردان: جعفر پناهی
7 دقیقه/1388

ساعت 13

1. من اسب می خواهم، نه زن
داستانی کوتاه/ افغانستان
32دقیقه/ 1388
صحبت با کارگردان

2. درباره گرجستان
مستند/ فرانسه
103دقیقه/ 1389

3. فرشتگان زمینی
داستانی کوتاه/ افغانستان
10دقیقه/ 1388
صحبت با کارگردان

4. سبک چون پر
داستانی کوتاه/ سوییس
10دقیقه/ 1390

5. در جستجوی آسیمون
مستند/ هندوستان
45دقیقه/ 1390

6. نشان دست
داستانی کوتاه/ افغانستان
29دقیقه/ 1389

7. دو جسم برای جدایی یک روح
مستند/ آمریکا
49دقیقه/ 1389

8. نامه ای به روشنایی
داستانی کوتاه/ افغانستان
15دقیقه/ 1389
صحبت با کارگردان

ساعت 13

1. ما ستاره ها
مستند/ افغانستان
25دقیقه/ 1389
صحبت با کارگردان

2. پا برهنه
داستانی بلند/ افغانستان
69دقیقه/ 1389
صحبت با کارگردان

3. سر پناه
انیمیشن/ افغانستان
6دقیقه/ 1385

4. مرگ بر آزادی
انیمیشن/ افغانستان
3دقیقه و 30ثانیه/1389
صحبت با کارگردان

5. کوکنارهای نابودگر
انیمیشن/ افغانستان
4دقیقه و 30ثانیه/1389

6. آرزو
انیمیشن/افغانستان
20دقیقه/1390

7. هیتلر
انیمیشن/ افغانستان
7دقیقه/ 1388
صحبت با کارگردانان انیمیشن(4-8)

8. مصر ما تو را می بینیم
مستند/ مصر
52دقیقه/ 1387

9. در دهکده ای که ناقص العقلم می نامند
مستند/ افغانستان
25دقیقه/ 1388-1387
صحبت با کارگردان

10. خانم آقای فاضلی
داستانی کوتاه/ افغانستان
14 دقیقه/ 1390
صحبت با کارگردان

ساعت 13

1. قایق های کاغذی
داستانی بلند/ افغانستان
95دقیقه/ 1389
صحبت با کارگردان

2. دستان کوچک
مستند/ افغانستان
15دقیقه/ 1389
صحبت با کارگردان

3. در جستجوی گاندی
مستند/ هندوستان
52دقیقه/ 1387

4. شبانه
داستانی کوتاه/ افغانستان
23دقیقه/ 1388
صحبت با کارگردان

5. مرگ بر کمره
مستند/ افغانستان
20دقیقه/ 1389
صحبت با کارگردان

6. شام با رییس جمهور
مستند/ پاکستان
52دقیقه/ 1387

ساعت 13

1. لذت شوق
داستانی کوتاه/ افغانستان
32دقیقه/ 1388
صحبت با کارگردان

2. کمی بالاتر
داستانی کوتاه/ ایران
10دقیقه/ 1387

3. بلال
مستند/ هندوستان
87دقیقه/ 1388

4. تو کجا بودی؟
مستند/ سویدن
8دقیقه/ 1389

5. حلزون ها
داستانی کوتاه/ سویدن
9دقیقه/ 1389

6. تویی که سرزمینت اینجا نیست
داستانی کوتاه/ افغانستان
24دقیقه/ 1390
صحبت با کارگردان

7. همسایه
داستانی بلند/ افغانستان
90دقیقه/ 1388
صحبت با کارگردان

ساعت 13

1. سیبی از بهشت
داستانی بلند/ افغانستان
85دقیقه/ 1388
صحبت با کارگردان

2. من و مادرم
داستانی کوتاه/ افغانستان
8دقیقه/ 1389

3. زنان آهنین لایبریا
مستند/ لایبریا
52دقیقه/ 1387

4. چک پوینت
مستند/ افغانستان
29دقیقه/ 1390
صحبت با کارگردان

5. زنده به گور
داستانی کوتاه/ افغانستان
27دقیقه/ 1389
صحبت با کارگردان

6. دیازپورا
مستند/ انگلستان
8دقیقه/ 1390

7. من قبلا خوب بودم
مستند/ افغانستان
10دقیقه/ 1390

8. ببینید چه کسی موتر می راند
مستند/ افغانستان
8دقیقه/ 1390

9. روشنایی در مغاره
مستند/ افغانستان
8دقیقه/ 1390
صحبت با کارگردانان مجموعه صدای افغان
(9-8-7)

اختتامیه جشنواره

انیستیتوت فرانسه برای افغانستان

سالن سینما تک

(تکرار فلم ها)

 

وقت : همه روزه  13 الی 19 بعد از ظهر

ساعت 14

افتتاحیه

ساعت 13

1. زنان سعودی
خارج از مسسابقه
مستند/ عربستان سعودی
8دقیقه/ 1389
(تکرار)

2. اعتیاد در افغانستان
خارج از مسابقه
مستند/ افغانستان
78دقیقه/ 1388
(تکرار)

3. تار و زخمه
خارج از مسابقه
داستانی کوتاه/ افغانستان
35 دقیقه/ 1389
(تکرار)

4. تصور
خارج از مسابقه
داستانی کوتاه/ افغانستان
10 دقیقه/ 1388
(تکرار)

5. هنر رزمیدن
خارج از مسابقه
مستند/ استرالیا
12 دقیقه/ 1390
(تکرار)

6. گره
خارج از مسابقه
داستانی کوتاه/ کانادا
16دقیقه/ 1390
(تکرار)

ساعت 13

1. من اسب می خواهم، نه زن
داستانی کوتاه/ افغانستان
32دقیقه/ 1388
(تکرار)

2. فرشتگان زمینی
داستانی کوتاه/ افغانستان
10دقیقه/ 1388
(تکرار)

3. سبک چون پر
داستانی کوتاه/ سوییس
10دقیقه/ 1390
(تکرار)

4. در جستجوی آسیمون
مستند/ هندوستان
45دقیقه/ 1390
(تکرار)

5. نشان دست
داستانی کوتاه/ افغانستان
29دقیقه/ 1389
(تکرار)

6.  دو جسم برای جدایی یک روح
مستند/ آمریکا
49دقیقه/ 1389
(تکرار)

7. نامه ای به روشنایی
داستانی کوتاه/ افغانستان
15دقیقه/ 1389
(تکرار)

ساعت 13

1. ما ستاره ها
مستند/ افغانستان
25دقیقه/ 1389
(تکرار)

2. پا برهنه
داستانی بلند/ افغانستان
69دقیقه/ 1389
(تکرار)

3. سر پناه
انیمیشن/ افغانستان
6دقیقه/ 1385
(تکرار)

4. مرگ بر آزادی
انیمیشن/ افغانستان
3دقیقه و 30ثانیه/1389
(تکرار)

5. کوکنارهای نابودگر
انیمیشن/ افغانستان
4دقیقه و 30ثانیه/1389
(تکرار)

6. آرزو
انیمیشن/افغانستان
20دقیقه/1390
(تکرار)

7. هیتلر
انیمیشن/ افغانستان
7دقیقه/ 1388
(تکرار)

8. در دهکده ای که ناقص العقلم می نامند
مستند/ افغانستان
25دقیقه/ 1388-1387
(تکرار)

9. خانم آقای فاضلی
داستانی کوتاه/ افغانستان
16دقیقه/ 1390
(تکرار)

ساعت 13

1. قایق های کاغذی
داستانی بلند/ افغانستان

95دقیقه/ 1389
(تکرار)

2. دستان کوچک
مستند/ افغانستان
15دقیقه/ 1389
(تکرار)

3. در جستجوی گاندی
مستند/ هندوستان
52دقیقه/ 1387
(تکرار)

4. شبانه
داستانی کوتاه/ افغانستان
23دقیقه/ 1388
(تکرار)

5. مرگ بر کمره
مستند/ افغانستان20دقیقه/ 1389
(تکرار)

6. شام با رییس جمهور
مستند/ پاکستان
52دقیقه/ 1387
(تکرار

ساعت 13

1. لذت شوق
داستانی کوتاه/ افغانستان
32دقیقه/ 1388

2. تو کجا بودی؟
مستند/ سویدن
8دقیقه/ 1389
(تکرار)

3. کمی بالاتر
داستانی کوتاه/ ایران
10دقیقه/ 1387
(تکرار)

4. حلزون ها
داستانی کوتاه/ سویدن
9دقیقه/ 1389
(تکرار)

5. تویی که سرزمینت اینجا نیست
داستانی کوتاه/ افغانستان
24دقیقه/ 1390
(تکرار)

6. همسایه
داستانی بلند/ افغانستان
90دقیقه/ 1388
(تکرار)

7. من و مادرم
داستانی کوتاه/ افغانستان
8دقیقه/ 1389
(تکرار)

8. چک پوینت
مستند/ افغانستان
29دقیقه/ 1390
(تکرار)

9. من قبلا خوب بودم
مستند/ افغانستان
10دقیقه/ 1390
(تکرار)

10. ببینید چه کسی موتر می راند
مستند/ افغانستان
8دقیقه/ 1390
(تکرار)

11. روشنایی در مغاره
مستند/ افغانستان
8دقیقه/ 1390
(تکرار)

 

 

 

نخستین جشنواره پاییزی فلم حقوق بشر 9 – 15 میزان 1390

محل شنبه 9  میزان یکشنبه 10 میزان دوشنبه 11 میزان  سه شنبه 12 میزان چهارشنبه 13 میزان پنجشنبه 14 میزان جمعه 15 میزان

سینما پارک

زمان: همه روزه 13 الی 19 بعد از ظهر

افتتاحیه 

در

انیستیتوت فرهنگی فرانسه برای افغانستان

ساعت 13

1. سیبی از بهشت
داستانی بلند/ افغانستان
85دقیقه/ 1388

2. من و مادرم
داستانی کوتاه/ افغانستان
8دقیقه/ 1389

3. زنان آهنین لایبریا
مستند/ لایبریا
52دقیقه/ 1387

4. چک پوینت ده بوری
مستند/ افغانستان
29دقیقه/ 1390

5. زنده به گور
داستانی کوتاه/ افغانستان
27دقیقه/ 1389

6. دیازپورا
مستند/ انگلستان
8دقیقه/ 1390

7. من قبلا خوب بودم
مستند/ افغانستان
10دقیقه/ 1390

8. ببین ید چه کسی موتر می راند
مستند/ افغانستان
8دقیقه/ 1390

9. روشنایی در مغاره
مستند/ افغانستان
8دقیقه/ 1390

ساعت 13

1. لذت شوق
داستانی کوتاه/ افغانستان
32دقیقه/ 1388

2. کمی بالاتر
داستانی کوتاه/ ایران
10دقیقه/ 1387

3. بلال
مستند/ هندوستان
87دقیقه/ 1388

4. تو کجا بودی؟
مستند/ سویدن
8دقیقه/ 1389

5. حلزون ها
داستانی کوتاه/ سویدن
9دقیقه/ 1389

6. تویی که سرزمینت اینجا نیست
داستانی کوتاه/ افغانستان
24دقیقه/ 1390

7. همسایه
داستانی بلند/ افغانستان
90دقیقه/ 1388

ساعت 13

1. ما ستاره ها
مستند/ افغانستان
25دقیقه/ 1389

2. پا برهنه
داستانی بلند/ افغانستان
69دقیقه/ 1389

3. سر پناه
انیمیشن/ افغانستان
6دقیقه/ 1385

4. مرگ بر آزادی
انیمیشن/ افغانستان
3دقیقه و 30ثانیه/1389

5. کوکنارهای نابودگر
انیمیشن/ افغانستان
4دقیقه و 30ثانیه/1389

6. آرزو
انیمیشن/افغانستان
20دقیقه/1390

7. هیتلر
انیمیشن/ افغانستان
7دقیقه/ 1388

8. مصر ما تو را می بینیم
مستند/ مصر
52دقیقه/ 1387

9. در دهکده ای که ناقص العقلم می نامند
مستند/ افغانستان
25دقیقه/ 1388-1387

10. خانم آقای فاضلی
داستانی کوتاه/ افغانستان
14دقیقه/ 1390

ساعت 13

1. قایق های کاغذی
داستانی بلند/ افغانستان
95دقیقه/ 1389

2. دستان کوچک
مستند/ افغانستان
15دقیقه/ 1389

3. در جستجوی گاندی
مستند/ هندوستان
52دقیقه/ 1387

4. شبانه
داستانی کوتاه/ افغانستان
23دقیقه/ 1388

5. مرگ بر کمره
مستند/ افغانستان
20دقیقه/ 1389

6. شام با رییس جمهور
مستند/ پاکستان
52دقیقه/ 1387

ساعت 13

1. من اسب می خواهم، نه زن
داستانی کوتاه/ افغانستان
32دقیقه/ 1388

2. درباره گرجستان
مستند/ فرانسه
103دقیقه/ 1389

3. فرشتگان زمینی
داستانی کوتاه/ افغانستان
10دقیقه/ 1388

4. سبک چون پر
داستانی کوتاه/ سوییس
10دقیقه/ 1390

5. در جستجوی آسیمون
مستند/ هندوستان
45دقیقه/ 1390

6. نشان دست
داستانی کوتاه/ افغانستان
29دقیقه/ 1389

7. دو جسم برای جدایی یک روح
مستند/ آمریکا
49دقیقه/ 1389

8. نامه ای به روشنایی
داستانی کوتاه/ افغانستان
15دقیقه/ 1389

اختتامیه