کمک مالی به جشنواره

دوست جشنواره پاییزی فلم حقوق بشر شوید:

تیم برگزاری جشنواره پیشاپیش از توجه و محبت شما نسبت به این جشنواره سپاسگزاری می نماید.

اگر مایل به حمایت از جشنواره پاییزی فلم حقوق بشر هستید، می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

از طریق ایمیل:

[email protected]

از طریق تلفن:

با تماس با این شماره  تلفن می توانید از چگونگی کمک به جشنواره، راه های آن  و رسیدن یا نرسیدن کمک های تان مطلع گردید.

+93 700 083908

دیانا ثاقب مسوول هماهنگی و برنامه ریزی جشنواره

هدایای غیر نقدی:

در صورتی که مایل به اهدا هدایای غیر نقدی به جشنواره هستید با این ایمیل تماس بگیرید:

[email protected]

سپاسگزاریم.